انقلاب ما محدود به ایران نیست،انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت (ارواحناء فداء) است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. امام خمینی (ره)
دهه فجر مبارک

 انقلاب ما انفجار نور بود.

 

امام خمینی (قدس سره)

 

انقلاب ما انفجار نور بود.

سه شنبه پانزدهم 11 1387
X