بسم الله الرحمن الرحیم

 امام کاظم (ع) فرمودند: مردی از قم "امام خمینی(ره)" مردم را به سوی حق دعوت می کند. جماعتی (ملت ایران) همانند پاره آهن گرد او جمع می شوند که طوفان های سهمگین آنان را به لزره در نمی آورد، از جنگ نمی هراسند و ترسی به دل راه نمی دهند ، بر خدا توکل دارند و سرانجام پیروزی با پارسایان است.

 


دسته ها : امام خمینی(ره)
سه شنبه پانزدهم 11 1387
X